AB Tekst  - norsk oversætter og journalist i Danmark

Sprogkurser

Kulturelle forskelle, sproglig forvirring og misforståelser kan skabe problemer. Selv imellem norsk og dansk, og mellem nordmænd og danskere, er der afgørende forskelle. AB Tekst giver dig eller dine medarbejdere enkle redskaber til bedre at forstå og at blive forstået. AB Tekst holder sprogkurser i norsk på alle niveauer, både eneundervisning og holdundervisning, endagskurser og længerevarende forløb for private og for virksomheder.