AB Tekst - norsk journalist og oversetter i Danmark

Informasjon og reklame

Jeg utarbeider eller oversetter gjerne informasjonsmateriale, reklametekster, brosjyrer, hjemmesider og pressemeldinger, i nært samarbeid med dere. Min journalistiske bakgrunn og språklige erfaring gjør at jeg kan formidle budskapet deres på en effektiv måte. I dag løser jeg oppgaver for en rekke danske reklamebyrå. Via mitt bransjenettverk kan jeg også sørge for foto og layout, samt formidle oversetting mellom diverse andre språk.