AB Tekst - norsk journalist og oversetter i Danmark

Journalistikk

De siste ni årene har jeg jobbet som journalist. Jeg har vært fast ansatt på de norske avisene Dagbladet og Tidens Krav, men jobber i dag som frilanser, med base i København. Jeg dekker store og små begivenheter i Danmark og Skåne, og skriver for aviser, fagblader og ukeblader både i Norge og Danmark. Mine særlige fokusområder er kultur, næringsliv, forbrukerstoff, forskning, barn og unge og miljø, men jeg dekker det aller meste. Jeg har tilknyttet to faste fotografer, men kan også selv fotografere til mine artikler. Jeg er medlem av Dansk Journalistforbund.