AB Tekst - norsk journalist og oversetter i Danmark

Språkkurs

Kulturelle forskjeller, språklig forvirring og misforståelser kan skape problemer i samkvemet med andre. Selv mellom norsk og dansk, og mellom nordmenn og dansker, er det viktige forskjeller. Jeg presenterer enkle redskaper, så du eller dine medarbeidere blir bedre til å forstå og bli forstått. Jeg holder språkkurs i norsk på alle nivå, både som enkeltundervisning, gruppeundervisning, endagskurser og lengrevarende forløp, både for private og virksomheter.